Budgetbegeleiding

Moet u flink bezuinigen vanwege een verslechterde financiële situatie, of  hebt u ook het idee dat het geld het raam uitvliegt?
Schroom niet om onze hulp te vragen!

Onze adviseur wil u graag terzijde staan om inzage te krijgen in uw inkomsten en uitgaven en u begeleiden in het orde op zaken stellen.
Dat doen wij door met u een zeer persoonlijke inventarisatie te maken en u te wijzen op mogelijkheden tot bezuinigen.

Dit kan ook inhouden dat wij u wijzen  op en helpen bij het aanvragen/ wijzigen  van regelingen bij instanties, evt. van toepassing zijnde fiscale regelingen .
Wij zullen nog enkele malen met u  na verloop van tijd de vinger aan de pols houden. Deze service bieden wij op basis van een uurtarief. Zie hiervoor de tarieflijst.

De kosten zullen goed opwegen tegen alle voordelen die deze stap u op kan brengen . Ook zult u weer een goede nachtrust hebben als alles goed op orde is!

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op!