Lijfrente & pensioen

"Een goed advies is waar het om draait"

Wij staan voor een goed advies. want dat is het belangrijkst…..

dat doen we voor ..je kunt voor je hypotheek bij ons terecht voor… in de stappen hieronder leggen we uit wat dit zoal inhoud.

Graag tot ziens!

Marlene, Sara en Catarina

Team Hypotheken

Lijfrente

Naast het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever en het bedrag dat u aan AOW ontvangt, kan het verstandig zijn om zelf extra bij te sparen voor later. Dat geldt ook als u zelfstandig ondernemer bent, en u niet deelneemt of kunt deelnemen aan een pensioenregeling. 

Wilt u extra sparen voor na uw pensioen? Dan biedt de overheid een aantal fiscale belastingvoordelen. Tot op een zekere hoogte kunt u een deel van uw inleg aftrekken. 

Die exacte hoogte word uw jaarruimte genoemd. Binnen de jaarruimte mag u  bruto sparen voor de opbouw van een lijfrentekapitaal.  Inkomstenbelasting betaalt u pas na uw pensionering over de maandelijkse uitkering, met als voordeel dat u dan een laag belastingpercentage betaalt. Er zijn verschillende soorten lijfrenteverzekeringen. Ook zijn er verschillende fiscale regimes en wetgevingen die u misschien de mogelijkheid bieden om eerder te stoppen met werken. Dit zijn vrij ingewikkelde zaken waar onze pensioenadviseur gelukkig alles over weet.  Meer weten over hoe uw financiële situatie er later uit gaan zien of heeft u vragen over uw huidige lijfrentepolissen? Maak een afspraak met een van onze adviseurs, wij  maken het graag  inzichtelijk en vertellen u graag meer over uw mogelijkheden.

 

Pensioen

Voor een werknemer is het belangrijk te weten hoe de pensioenregeling, die zijn werkgever aanbiedt, precies in elkaar zit . Betreft  het een redelijke of goede regeling? Of is het een regeling met een summiere opbouw ?

Is er voldoende geregeld voor de nabestaanden, partner- en/0f (half)wezen

Indien er geen regeling is of een sobere regeling, wat kan en mag de werknemer dan  zelf doen met een aanvullende lijfrenteregeling

En wat moet de werknemer doen bij wisseling van baan? Waardeoverdracht  van het opgebouwde pensioen of juist niet ? Zowel voor het in kaart brengen van de 3 inkomensbronnen vanaf pensionering als het pensioenadvies kan het gesprek bij u thuis of op de zaak plaatsvinden, of uiteraard bij ons op kantoor! 

 

Pensioenregeling werkgever

Indien de werkgever een pensioenregeling heeft opgezet is dat een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor werkgevers die een pensioenregeling willen invoeren is onder andere van essentieel belang: 

– is de regeling betaalbaar nu en in de toekomst

– is de regeling zodanig flexibel, dat de regeling  kan blijven voldoen aan alle toekomstige veranderingen in pensioenland?

– zijn er eventuele extra’s die ik mijn werknemers in het verlengde van de pensioenregeling collectief kan aanbieden?

Een andere belangrijke vraag is : Ben ik niet verplicht mijn aan te sluiten bij en verplicht branche- of bedrijfspensioenfonds? Voor al deze vragen kunt u contact opnemen met onze gecertificeerd pensioenadviseur. Deze kan ook na uw keuzes in een presentatie uw werknemers de pensioenregeling uitleggen. Tevens kunnen individuele werknemers voor persoonlijke vragen ook bij hem terecht.  Bel gerust voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden voor uw bedrijf!

 

Contact

We helpen u graag met al uw financiële vragen! We maken graag vrijblijvend kennis met u! Bel ons op 0168 463 650 of vul onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.